GASTROFIX har integrert timeregistrering for ansatte. Du kan enkelt registrere timer for alle ansatte, enten de er kjøkkenstab, servitører eller renholdsansatte.

GASTROFIX Timeregistrering

Dashbord

Enklere oversikt over hvilke ansatte som er på jobb til enhver tid

Alle ansatte

Du kan registrere timer for alle ansatte, fra renholdsansatte til servitører

Full kontroll

Tider registreres på minuttnivå og du kan hente alle rapporter fra backoffice

Gjennom Gastrofix-appen kan ansatte logge inn med en firesifret kode og starte timeregistrering. Du kan også pause og gjenstarte klokken, f.eks. ved lengre pauser i skiftet. Kvitteringer for timeregistrering kan printes fra regningsprinteren.

Følgende informasjon registreres:

  • Hvilken ansatt det gjelder
  • Arbeidstidens start og avslutning
  • Total arbeidstid
  • Hvilken enhet timeregistrering ble startet fra

Ansatte som ikke skal ha tilgang til å kjøre bestillinger på kassen, får en egen brukergruppe som gjør at de kun får tilgang til timeregistrering.

Fra vår cloud-baserte backoffice kan du håndtere alle dine brukere og gi de ulikt tilgangsnivå. I tillegg kan du kjøre rapporter for hver ansatt, som både kan vise ytelse og timeregistrering. 

Er du klar for GASTROFIX?