Fotomontage: GASTROFIX GmbH, based on the original „Blank white plastic card mockup inside paper booklet holder“ © AlexanderBognat / istockphoto, 2017

GASTROFIX integrerer mot flere markedsledende systemer innen skift- og vaktplanlegging.

  • Skiftplanlegging og kontroll – helt enkelt
  • Rask og effektiv medarbeiderkommununikasjon
  • Importer omsetningstall fra kassesystemet for full kontroll over lønnsprosent og enklere skiftplanlegging
  • Følg alle regler for timeregistrering
  • Tidsregistrering og lønnsutregning for alle dine ansatte
  • Bruk mindre tid på manuelt arbeid

GASTROFIX INTEGRATES with Shift Planning Software

Please note:

Some integrations are location-specific and may not be available in every country. Please contact us to find out which ones are available in your market.

Are you ready for GASTROFIX?