Planday Logo

Enklere vaktplanlegging med Planday

Interface Integration Status:

fullført
0%

LEGEND:
100% = Integrering av grensesnittet er fullført.
90% = Integrering av grensesnittet er i en testfase.
70% = Integrasjonen av grensesnittet er for tiden under utvikling.
60% = Integrering av grensesnittet er planlagt og forberedt.

Planday

Planday er et moderne vaktplansystem, som drastisk reduserer tiden du bruker på administrative arbeidsoppgaver. Vaktplanlegging, HR, timeregistrering og kommunikasjon håndteres i et system som du har tilgang til fra alle enheter med nettilgang. Planday hjelper restauranter i hele landet med å spare både tid og penger. Planday tilfredsstiller også alle krav til føring av personallister.

GASTROFIX & POS-integrasjon til Planday

Når du integrerer Planday med Gastrofix kan du importere omsetningstall til Planday. Deretter beregner Planday automatisk hvor mye av inntektene som går til å dekke løpende lønnsutgifter.

Mange funksjoner

Med Planday samler du alt administrativt arbeid i ett system. Det inkluderer blant annet vaktplanlegging, kommunikasjon, medarbeideropplysninger, timeregistrering og rapportering.

Rask og enkel kommunikasjon

Med Planday når du alltid de du skal med den informasjonen som er relevant for dem. Informasjonsflyten er stødig, og ingenting går tapt på veien.

  • Planday er mer enn effektiv planlegging!

  • Optimaliser virksomheten din med inntekt i tidsplan og GASTROFIX

  • Hold øye med lønnsprosenten din ved å importere inntektsdata fra ditt Gastrofix ePOS-system

  • Godkjenn skiftbytter med ett klikk

Tekniske spesifikasjoner

Navn og versjon:
Område:Personlig planlegging
Tilgjengelighet siden App-versjon:2.12.12
Tilgjengelig siden Cloud-versjon:2.15
Krav:Ingen krav
Datautveksling:Toveiskommunikasjon (inn / ut)
Partnere knyttet via:Ekstern API
Merk:

Vær oppmerksom på at ikke alle grensesnitt er tilgjengelig i alle land. Vi er glade for å gi deg råd om gjeldende tilgjengelighet.

Vil du bli kjent
med GASTROFIX?

Er du allerede en
GASTROFIX kunde?