Selv-bestillingssystemer kan enkelt integreres mot GASTROFIX kassesystem. Vi integrerer mot markedsledende aktører i dette segmentet.

  • Enkel integrasjon av ordresystemer mot ditt GASTROFIX POS-system.
  • Effektiviser driften og øk bestillingsmengden
  • Integrert mot markedsledende aktører innen mobilbestillinger

Vennligst merk:

Noen integrasjoner er stedsspesifikke og er kanskje ikke tilgjengelig i alle land. Ta kontakt med oss for å finne ut hvilke som er tilgjengelige i ditt marked.

Are you ready for GASTROFIX?