GASTROFIX utvikler Europas ledende sky-baserte kassesystem for iPad og iPod med mer enn 140 ansatte i 7 land.

I Norge styres salg, support og installasjon av Gastrofix gjennom leverandøren Barcontrol Systems AS. Barcontrol har mer enn 20 års erfaring med kasse- og logistikkløsninger for restaurantbransjen. Det gir deg en trygghet for å få systemer som tilfredstiller myndighetenes krav fra en solid leverandør.

Barcontrol er medlem av CTRL – kasse- og betalingsløsninger. CTRL er en leverandør, teknologi- og tjenestenøytral bransjenorm, etablert av en rekke bransjeaktører i regi av IKT-Norge. Normen stiller krav til leverandører og utviklere av betalingsløsninger og kassasystemer.

Mer informasjon finner du på https://www.ikt-norge.no/tema/ctrl-kasse-og-betalingslosninger/.