Kassasystemloven – Nytt regelverk for kassesystemer i Norge

Fra 1. januar 2017 gjelder en ny lov og forskrift om kassasystemer. Loven angår først og fremst leverandørene av slike systemer, men innen 2019 plikter næringsdrivende å bruke kassasystemer som tilfredsstiller de nye kravene. Under har vi samlet nyttig informasjon til deg som bokføringspliktig om hva loven dreier seg om.

I samsvar med regelverket

GASTROFIX samsvarer 100% med kassasystemloven

Eksporter ved bokettersyn

Vi følger alle retningslinjer fra skattemyndighetene for eksporterbar kassajournal

Unngå bøter og gebyrer

Skulle regelverket endre seg, vil alltid GASTROFIX holde seg oppdatert

Hva bør du som bedriftseier vite om den nye loven?

Som bokføringspliktig omfattes du ikke direkte av Kassasystemloven, men fra og med 1. januar 2019 må alt kontantsalg registreres og dokumenteres ved bruk av et kassasystem med produkterklæring. Dette er hjemlet i en ny bestemmelse i bokføringsloven, ikke i Kassasystemloven. Etter 1. januar 2019 kan bedrifter som unnlater å registrere og dokumentere kontantsalg ved hjelp av et godkjent kassasystem bli pålagt et overtredelsesgebyr. Du bør være forberedt på at mange kommer til å gjøre utskiftninger av sitt kassesystem i siste halvdel av 2018, så for å sørge at du får alt levert i tide bør du sette i gang prosessen tidlig.

Det forventes imidlertid ikke at bedriftene skal ha inngående kjennskap til kravene i Kassasystemloven, og dersom et kassasystem med produkterklæring viser seg å ikke tilfredsstille kravene, er det systemleverandørens og ikke ditt ansvar.

NOR-GASTROFIX-GoBD-Bild

Fotomontasje: GASTROFIX GmbH, basert på det opprinnelige bildet „Elektronische-Bibliothek“ © baona / istockphoto, 2016

Hva kreves av den nye loven?

Forskriftene beskriver i detalj en rekke funksjoner systemet skal ha og hvilke det ikke skal ha, blant annet:

  • Krav til innholdet på X- og Z-rapporter som blant annet skal inneholde grand total, antall skuffeåpninger, korreksjoner, rabatter og kopikvitteringer
  • Krav til at salgskvittering skal skrives ut ved hvert kontantsalg
  • Komplett teknisk systemskildring skal følge med produktet
  • Alle transaksjoner skal være sikret mot manipulasjon
  • Kassajournalen skal kunne eksporteres til Skatteetatens filformat SAF-T

En liste over kassasystemer med produkterklæring finner du på Skatteetatens nettsider.

Hvordan løser Gastrofix dette?

Gastrofix tilpasser seg lover og forskrifter i alle landene de er representert i. Dette gjøres gjennom spesifikke programvareversjoner for hvert enkelt land. I tillegg er sikkerheten og krypteringen svært godt ivaretatt gjennom iOS-kryptering, og alle data oppbevares på doble sikre servere i minimum ti år.

Dersom det kommer nye retningslinjer fra myndighetene, vil dette bli oppdatert i en ny versjon du enkelt kan laste ned.

Vennligst merk:

Denne informasjonen kan være utdatert eller inneholde mangler, og utgjør heller ingen juridisk bindende uttalelse.

Er du klar for GASTROFIX?