navigeren in de backoffice

Vanaf onze nieuwe App versie (2.6.3) kunt u uw kassa-wijzigingen met slechts één klik vanuit de cloud naar uw kassa’s verzenden, push wijzigingen. Na het doorvoeren van de gewenste wijzigingen, aan bijvoorbeeld producten, categorieën, hoofdgroepen en andere cloud-instellingen, klikt u op de knop “Wijzigingen pushen”.

Nadat u de wijzigingen naar uw iPads en iPods heeft gepusht wordt de knop automatisch grijs (en kan niet meer geselecteerd worden), na circa 30 seconden zullen de gegevens automatisch met uw kassa’s worden gesynchroniseerd. Deze nieuwe functie heeft dezelfde werking alsof u de restaurant-gegevens handmatig op de kassa ophaalt met de functie “restaurant gegevens laden”.

Belangrijk: Wanneer u wijzigingen aan uw menukaart doorvoert voor de opvolgende dag is het aan te raden deze functie pas te gebruiken na het sluiten van de dag.

Voorwaarde

Om deze nieuwe functie te kunnen gebruiken dienen de kassa’s gebruik te maken van de App versie 2.6.3 of hoger. Als u wilt controleren of de wijzigingen al gesynchroniseerd zijn kunt u de pagina vernieuwen (refresh). Is de knop nog grijs, dan zijn de wijzigingen nog niet doorgevoerd, kunt u de knop weer selecteren (geel), dan zijn de gegevens doorgevoerd op de kassa’s.